Aici puteti găsi materiale pentru clasa a V-a

COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

VALORI ŞI ATITUDINI
  • Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune
  • Gândire critică şi flexibilă
  • Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
  • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
  • Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială
  • Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor
  • Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor
  • Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale
  • Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale.


Competenţe specifice

1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice
2.2.. Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric
3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti
3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice
3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere
3.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichităţii, pe baza surselor istorice date
4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare le timp si spaţiu.
4.2 Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric